DGCH Logo

DGCH
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie

10. Frankfurter Meeting

Ort:
Kap Europa
Frankfurt (Main)
Germany

Kongresspräsidentin:
Frau Dr. Sylvia Weiner

Homepage:
www.frankfurter-meeting.de

Abstract-Deadline:
30.07.2018

Main topics:

  •     Bariatric Surgery International – Update
  •     Diabetes Surgery
  •     Standard Procedures
  •     New Techniques
  •     Redo-Surgery
  •     Emergencies in Bariatric Surgery
  •     Management of Complications/Failures